Kakovost

KAKOVOSTEN IZDELEK OZIROMA STORITEV JE TISTO, KAR USTREZA ZAHTEVAM ODJEMALCEV.

V podjetju Mojstrovina, d.o.o. sta natančnost in kvaliteta na prvem mestu. To potrjujemo s standardoma ISO 9001:2015 in ISO 14001 nemškega presojevalca TÜV SÜD, ki predstavljata mednarodni standard kakovosti za uspešno in konkurenčno poslovanje. Z vsakoletno potrjeno presojo s strani certifikacijskega organa in večkratno letno potrjeno presojo naših kupcev dokazujemo, da je naše delo plod natančnosti in kvalitete, katero z vsakodnevnim izboljševanjem skušamo spraviti na najvišji nivo.

POLITIKA KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM PODJETJA MOJSTROVINA, D.O.O. IN MOJSTROVINA CNC, D.O.O.

Naša vizija je biti med vodilnimi izvajalci CNC obdelave na območju države in širše. Zavedamo se, da je kakovost vseh procesov potreben pogoj za uresničitev smelega cilja in zato sistemu vodenja posvečamo veliko pozornost.

Naše razumevanje sistema vodenja lahko strnemo v nekaj načel:

 • Kakovost ni nič drugega, kot skladnost z zahtevami kupca, prepoznanimi standardi ter zakonsko predpisanimi zahtevami;
 • Naše storitve morajo v popolnosti izpolniti pričakovanja kupca; Kupec je naš partner, njegovo zadovoljstvo je pogoj za naš uspeh;
 • Kakovost naših storitev je odvisna od kakovosti izdelkov in storitev naših dobaviteljev; Z dobavitelji si želimo partnerskega odnosa;
 • Kakovost naših izdelkov je odvisna od vseh zaposlenih v podjetju Mojstrovina, d.o.o. in Mojstrovina CNC, d.o.o. Samo strokovno usposobljeni, zadovoljni in motivirani sodelavci lahko načrtujejo, izdelajo in izboljšujejo kakovost naših storitev;
 • Zadovoljstvo lastnika je potreben pogoj za obstoj obeh družb; Zadovoljni partnerji nam omogočajo vire za razvoj in napredek družb;
 • politika kakovosti in okoljska politika sta povezani z usposabljanjem, zato vodstvo in
 • zaposleni vzdržujemo in razširjamo svoje znanje, ki ga prenašamo tudi na novo zaposlene
 • Okoljska politika je vezana na najmanjšo tehnološko možno količino izpustov v okolje kot na primer: izrabljenih hladilnih in mazalnih sredstev, odpadne vode, kemikalij, zmanjševanje porabe virov na enoto proizvoda in dosledno ločeno zbiranje koristnih in nevarnih odpadkov kot stranskih produktov izvajanja dejavnosti.

Ker rezultate lahko prinese le jasno in načrtno delovanje celotnega sistema vodenja sledimo naslednjim načelom.

 • Trudimo se, da izvajamo storitve brez večjih napak pri napovedih.
 • Pri kupcih imamo status “sposobnega in zanesljivega izvajalca”;
 • Nič poškodb pri delu.

Z namenom doseganja dolgoročnih poslovnih ciljev se zavezujemo:

 • Načrtovati letne cilje kakovosti in ravnanja z okoljem, jih periodično spremljati in ukrepati v skladu s sistemom in pooblastili v primeru odstopanj;
 • Politiko kakovosti in ravnanja z okoljem poznati in razumeti s strani vseh zaposlenih, v skladu s svojo lastno vlogo v sistemu vodenja;
 • S politiko ravnanja z okoljem seznanimo vse zainteresirane strani
 • SVK in SRO nenehno dokumentirano dograjevati, spreminjati in prilagajati s ciljem, da postane še učinkovitejši;
 • Skrbeti za javnost in preglednost naših opredelitev, kritike javnosti (poslovnih partnerjev, širše družbene skupnosti) pa sprejemati ter v največji možni meri upoštevati ter vgraditi v naš sistem vodenja.
 • Zavezujemo se k preperečavnju onesnaževanja.
 • Zavezujemo se k izpolnjevanju zakonskih in drugih zahtev.
 • Zavezujemo se nenehnemu izboljševanju sistema.

Prepričani smo, da je kakovost bila in bo naš najmočnejši argument v konkurenčnem boju na zahtevnem in cenovno občutljivem trgu. Usmerjenost v skrbno ravnaje z okoljem je argument pred novimi in obstoječimi kupci.

Bonitetne ocene

 
keyboard_arrow_up